Fundacja Rampa

Fundacja Rampa to organizacja prowadzona przez pełnych energii ludzi, gotowych do poświęceń dla dobra drugiego człowieka.Założycielem oraz pomysłodawcą tego projektu jest Dobromir Makowski- społecznik, artysta, streetworker, pedagog, który wraz z młodym pokoleniem postanowił nieść posłanie oraz nadzieję dla mieszkańców Pabianic.

Fundacja działa w naszym mieście od roku 2011. Początkowo nosiła nazwę Centrum Młodzieżowe następnie zmieniliśmy nazwę na Fundację Młodzi dla Młodych aby od roku 2018 kiedy uzyskaliśmy naszą obecną siedzibę fundacji nazywać się Fundacja Rampa. W roku 2018, na terenie miasta Pabianice w opustoszałej i starej fabryce poligraficznej powstało Chrześcijańskie Centrum Rampa. Nasza działalność
opiera się przed wszystkim na pracy z ludźmi. Ludźmi i młodzieżą zagrożonymi wykolejeniem oraz wykluczeniem społecznym. Ludźmi bezdomnymi, uzależnionymi, rodzinami, które przez problemy pokoleniowe zmagają się z alkoholem, przemocą czy narkotykami.

Przez często trudną i mozolną pracę naszego zespołu pokazujemy, że z każdej sytuacji jest wyjście, oraz że nigdy nie można się poddawać w walce o siebie i o lepsze jutro. Dzięki aktywizacji tych osób opierającej się na m.in. wysyłaniu do ośrodków leczenia uzależnień, zmianie środowiska i złamaniu dotychczasowych schematów udowadniamy, iż można prowadzić wartościowe życie. Rampa, bo tak w skrócie mówimy to także coniedzielne spotkanie z ewangelią i dzielenie się ciepłym posiłkiem. W tym miejscu należy wspomnieć o problemie jakim jest dla wielu osób samotność. Gorąca zupa i napoje to dobra okazja by po prostu pobyć czy porozmawiać z ludźmi często przytłoczonymi życiem.

Posiłki przygotowywanesą przez osoby z prowadzonego przy Fundacji Rampa „Hostelu”. Niegdyś odrzuconych i wypartych na margines społeczeństwa młodzi mężczyźni, dziś dzielą się świadectwem, chęcią walki i wolą życia.

Rampa to także miejsce spotkań studium biblijnego, klubu młodzieżowego, świetlicy dla dzieci, spotkań dla kobiet i nastolatek. Wspólnota organizuje również zajęcia sportowe, wyjazdy wakacyjne, spotkania dla Anonimowych Narkomanów i wyjazdy na mitingi AA. Nasi wolontariusze to często pabianicka młodzież, która stawiając pierwsze kroki w dorosłość uczy się bezinteresownej i dobrowolnej pomocy. Wszystkie te działania nie były by możliwe bez zaangażowania i chęci nieodpłatnej pomocy ludzi. Darczyńcy oraz Władze Miasta aktywnie wspierają nasze działania, służą pomocą oraz wspierają Chrześcijańskie Centrum Rampa.