O Nas

Fundacja Rampa to organizacja prowadzona przez pełnych energii ludzi, gotowych do poświęceń dla dobra drugiego człowieka.

Fundacja działa w naszym mieście od roku 2011. Początkowo nosiła nazwę Centrum Młodzieżowe następnie zmieniliśmy nazwę na Fundację Młodzi dla Młodych aby od roku 2018 kiedy uzyskaliśmy naszą obecną siedzibę fundacji nazywać się Fundacja Rampa. W roku 2018, na terenie miasta Pabianice w opustoszałej i starej fabryce poligraficznej powstało Chrześcijańskie Centrum Rampa. Nasza działalność

opiera się przed wszystkim na pracy z ludźmi. Ludźmi i młodzieżą zagrożonymi wykolejeniem oraz wykluczeniem społecznym. Ludźmi bezdomnymi, uzależnionymi, rodzinami, które przez problemy pokoleniowe zmagają się z alkoholem, przemocą czy narkotykami.

Rampa, bo tak w skrócie mówimy to także coniedzielne spotkanie z ewangelią i dzielenie się ciepłym posiłkiem.

Rampa to także miejsce, w którym działa klub sportowy wraz z siłownią.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez zaangażowania i chęci nieodpłatnej pomocy ludzi.

O nas