Coffee House – Punkt Konsultacyjny – Hostel

 

Motywujemy i prowadzimy działania profilaktyczne.

Świadczymy pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Wspieramy rodziny z problemem alkoholowym, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu ich członków, wspieramy rodziców i opiekunów w realizacji funkcji wychowawczo-opiekuńczej.

Zadanie publiczne naszej działalności:

 • niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w wyjściu z nałogu i w powrocie do życia w społeczeństwie,
 • wzbudzanie motywacji do leczenia odwykowego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności osoby uzależnionej za siebie i za najbliższych, 
 • otoczenie opieką i troską rodzin osób uzależnionych, 
 • udzielanie wsparcia oraz zachęcanie do wytrwania przy osobie uzależnionej w jej zmaganiach z nałogiem,
 • niesienie pomocy socjalnej, 
 • terapeutycznej oraz duchowej osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 • gwarantujemy pomoc psychologa, psychiatry, terapeuty, a także prawnika i pracownika socjalnego

Nasz program przeznaczony jest głównie dla:

 • osób  uzależnionych od alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych,
 • ich rodzin
 • bezdomnych 
 • osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem.

 Coffee House  to grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W każdy piątek o godz 19 00 prowadzimy grupę wsparcia w siedzibie naszej fundacji –

(Pabianice ul. Poprzeczna 19/21) na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Punkt Konsultacyjny  – (Pabianice ul. Poprzeczna 19/21 )

 W każdą środę od godz.11.00-15.00 udzielamy informacji o działaniach fundacji oraz jakie formy pomocy możemy zaoferować.

 

 • Wsparcie dla rodzin.
 • Informacje o punktach terapeutycznych, grupach wsparcia i mitingach AA.
 • Informacja o niezbędnych dokumentach potrzebnych do rozpoczęcia terapii.
 • W szczególniej sytuacji oferujemy pomoc rzeczową, nocleg w Hostelu oraz zakup biletu do Ośrodka Terapeutycznego.
 • Pierwsza w  pomoc w dotarciu pacjenta na  oddział detoksykacyjny
 • W ramach resocjalizacji wspomagamy osoby uzależnione do odnowienia kontaktów rodzinnych.

Hostel

To miejsce, w którym mogą krótko terminowo przebywać osoby oczekujące, na wyjazd do ośrodka leczenia uzależnień oraz osoby które ukończyły terapię leczenia uzależnień.

Hostel prowadzony przez fundację Rampa znajduje się w Pabianicach przy ul. Eichlera 5.

Jest to domek jednorodzinny, którego gospodarzami jest małżeństwo z Anglii niegdyś mieszkający w naszym mieście i posługujący jako misjonarze.

Dziś dzięki uprzejmości Jima i Sue możemy w tym pięknym miejscu prowadzić nasze działania misyjne.