Fundacja „Rampa” została powołana aby nieść pomoc potrzebującym opieki i wsparcia, zwłaszcza osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych  środków psychoaktywnych, ich rodzinom, jak również osobom starszym, ubogim, rodzinom wielodzietnym, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem.

Jesteśmy po pierwszym etapie remontu budynku przy ul. Poprzeczna 19/21. Cały czas pracujemy nad uruchomieniem siłowni. Obecnie mamy przygotowane całe pomieszczenie aby je wykończyć. Ostatnim brakującym elementem jest 16 okien i 5 par drzwi PCV. Po ich montażu na sali zostanie położone oświetlenie, wykończone ściany a na podłodze będą położonematy. Zostanie rozłożony ring, a także sprzęt siłowy: brama, ławeczki, bieżnia. Koszt zakupy tych okien i drzwi to blisko 20 000 zł.

Drugi projekt, który jest blokowany przez finanse to łaźnia dla osób bezdomnych. W ramach pracy na ulicach miasta spotykamy bardzo dużo ludzi, którzy są brudni, chorzy, zawszeni. Dzięki takiemu pomieszczeniu będą mogli się wykąpać i zmienić ubrania na czyste.

Trudności z jakimi się spotkamy to tylko i aż brak środków finansowych na zrealizowanie tych projektów.  Dzięki Państwa pomocy jest szansa że będą miały one okazje ujrzeć światło dzienne. Każdy z tych projektów ma jeden główny cel – człowiek! Tylko praca i pomoc drugiemu człowiekowi ma sens.

Wpłat można dokonywać na konto:

Fundacji RAMPA ul. Poprzeczna 19-21 95-200 Pabianice

BNP 18 1600 1462 1898 5563 9000 0001

Z dopiskiem „łaźnia” lub „remont”